< > wszystkie blogi

Lubię Nakurwiać Mieczem

Sztuki walki po naszemu

“DESW — Utracone Dziedzictwo” (14.11.2011).

11 January 2015
Cofnę się tro­chę w cza­sie do listo­pada 2011 roku, gdy jako młoda sek­cja Army inten­syw­nie poszu­ka­li­śmy sali do tre­nin­gów na okres jesienno-zimowy. Po kilku tygo­dniach roz­mów udało nam się wyne­go­cjo­wać salę gim­na­styczną w pry­wat­nym gim­na­zjum im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej, gdzie w zamian za dawa­nie wykła­dów i poka­zów mogli­śmy z niej korzy­stać 2 razy w tygodniu. Wiesz jak to jest z tre­nin­gami, jeśli tre­nu­jesz raz w tygo­dniu to wystę­puje regres umie­jęt­no­ści. Przy 2. tre­nin­gach, umie­jęt­no­ści da się utrzy­mać na sta­łym pozio­mie. Progres zaczyna się poja­wiać dopiero od 3. tre­nin­gów tygo­dniowo (ta zasada nie tyczy się osób począt­ku­ją­cych — 1 tre­ning w tygo­dniu jest lep­szy niż ogra­ni­cza­nie się do sie­dze­nia dupie i czy­ta­nia bloga jak nakur­wiać mie­czem ;P)... Po całość zapraszam do siebie: http://kuba.potocki.org.pl/blog/desw-utracone-dziedzictwo-11
 

Dobra, dobra. Chwila. Chcesz sobie skomentować lub ocenić komentujących?

Zaloguj się lub zarejestruj jako nieustraszony bojownik walczący z powagą
Autor
O blogu
  • Jestem członkiem Stowarzyszenia na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL w Bielsku-Białej. Czym jest DESW? Krótko mówiąc jest to próba rekonstrukcji szermierki przeróżną bronią białą, od miecza, poprzez włócznie, kord, szablę, rapier, szpadę, puginał, sierp, czy kosę bojową. Jeśli tylko zachowały się źródła historyczne opisujące technikę walki daną bronią, staramy się ją przywrócić do życia. Różnimy się od Ruchu Rycerskiego tym, że nie walczymy w zbroi, a repertuar ciosów i technik, na które możemy sobie pozwolić podczas walki turniejowej jest prawie nieograniczony
  • Informuj mnie o nowościach na blogu
  • RSS blogu Rilsir
Najnowsze posty
Najpopularniejsze posty

Napędzana humorem dzięki Joe Monsterowi