< > wszystkie blogi

Lubię Nakurwiać Mieczem

Sztuki walki po naszemu

Pierwsze wyjście z mroku

27 March 2015
W 2009 roku pod­ją­łem bar­dzo ważną oso­bi­stą decy­zję. Zrezygnowałem ze swo­jej dotych­cza­so­wej naj­więk­szej pasji, czyli fascy­na­cji tema­tyką para­mi­li­tarną (byłem człon­kiem grupy para­mi­li­tar­nej 8 Kompania Piechoty Górskiej). Nie będę już się zbyt­nio roz­wle­kał nad tym co skło­niło mnie aku­rat do wyboru DESW. Na pewno jed­nym z czyn­ni­ków były ogra­ni­cze­nia cza­sowe. W tam­tym okre­sie pla­no­wa­łem otwo­rzyć dzia­łal­ność gospo­dar­czą, i na dwie pasje zwy­czaj­nie tego wol­nego czasu było za mało. Musiałem więc z cze­goś zre­zy­gno­wać. Wielokrotnie myśla­łem czy nie wró­cić do 8KPG, ale nie lubię zabie­rać się za coś bez 100-procentowego zaan­ga­żo­wa­nia a wiem, że na takie czasu wciąż bym nie zna­lazł. Wygrały więc Dawne Europejskie Sztuki Walki. Cały wpis dostępny jest na moim blogu: http://kuba.potocki.org.pl/blog/pierwsze-wyjscie-z-mroku
 

Dobra, dobra. Chwila. Chcesz sobie skomentować lub ocenić komentujących?

Zaloguj się lub zarejestruj jako nieustraszony bojownik walczący z powagą
Autor
O blogu
  • Jestem członkiem Stowarzyszenia na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL w Bielsku-Białej. Czym jest DESW? Krótko mówiąc jest to próba rekonstrukcji szermierki przeróżną bronią białą, od miecza, poprzez włócznie, kord, szablę, rapier, szpadę, puginał, sierp, czy kosę bojową. Jeśli tylko zachowały się źródła historyczne opisujące technikę walki daną bronią, staramy się ją przywrócić do życia. Różnimy się od Ruchu Rycerskiego tym, że nie walczymy w zbroi, a repertuar ciosów i technik, na które możemy sobie pozwolić podczas walki turniejowej jest prawie nieograniczony
  • Informuj mnie o nowościach na blogu
  • RSS blogu Rilsir
Najnowsze posty
Najpopularniejsze posty

Napędzana humorem dzięki Joe Monsterowi