< > wszystkie blogi

Lubię Nakurwiać Mieczem

Sztuki walki po naszemu

FECHTER — Grupa Treningowa DESW.

29 March 2015
Już nie pamię­tam dokład­nie kiedy to było, ale chyba jesz­cze w listo­pa­dzie 2009. Skontaktował się ze mną Bartosz Dudziak, któ­rego zna­łem z forum ASG Bielsko-Biała. Chciał zoba­czyć jak i co tre­nu­jemy z Łuka­szem i był raczej nasta­wiony do nas scep­tycz­nie, gdyż myślał, że będziemy się okła­dać drew­nem na zasa­dzie strza­łów mie­rzo­nych w miecz i mono­ton­nych wymian bez inten­cji tra­fie­nia przeciwnika. Umówiliśmy się na popo­łu­dniowe spo­tka­nie w ogro­dzie u Łuka­sza, gdzie w tam­tym cza­sie tre­no­wa­li­śmy. Mieliśmy kawa­łek traw­nika, słup z opo­nami i pro­wi­zo­rycz­nie zamon­to­wane oświe­tle­nie. Niby nie­wiele, ale tak naprawdę przy tre­ningu DESW liczą się w pierw­szej kolej­no­ści chęci. Reszta ma dru­go­rzędne zna­cze­nie — chcieć to móc. Resztę wisu i wiele więcej znajdziesz na moim blogu: http://kuba.potocki.org.pl/blog/fechter-grupa-treningowa-desw
 

Dobra, dobra. Chwila. Chcesz sobie skomentować lub ocenić komentujących?

Zaloguj się lub zarejestruj jako nieustraszony bojownik walczący z powagą
Autor
O blogu
  • Jestem członkiem Stowarzyszenia na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL w Bielsku-Białej. Czym jest DESW? Krótko mówiąc jest to próba rekonstrukcji szermierki przeróżną bronią białą, od miecza, poprzez włócznie, kord, szablę, rapier, szpadę, puginał, sierp, czy kosę bojową. Jeśli tylko zachowały się źródła historyczne opisujące technikę walki daną bronią, staramy się ją przywrócić do życia. Różnimy się od Ruchu Rycerskiego tym, że nie walczymy w zbroi, a repertuar ciosów i technik, na które możemy sobie pozwolić podczas walki turniejowej jest prawie nieograniczony
  • Informuj mnie o nowościach na blogu
  • RSS blogu Rilsir
Najnowsze posty
Najpopularniejsze posty

Napędzana humorem dzięki Joe Monsterowi