< > wszystkie blogi

Lubię Nakurwiać Mieczem

Sztuki walki po naszemu

Pierwsza sala treningowa.

31 March 2015
Mieliśmy już nazwę grupy, mie­li­śmy już chęt­nych, ale pro­ble­mem było zna­le­zie­nie sta­łego miej­sca tre­nin­go­wego. Ludzie byli roz­rzu­ceni po całej oko­licy Bielska-Białej i nie zawsze każdy miał czas na tre­ning. Tym bar­dziej, że nie było usta­lo­nego żad­nego har­mo­no­gramu, a na tre­ningi uma­wia­li­śmy się na bie­żąco, czę­sto z dnia na dzień. Zaczęliśmy więc szu­kać sali gim­na­stycz­nej, bo w końcu zima też już była za pasem. Szczęście nam dopi­sało, bo bez zna­jo­mo­ści ciężko doga­dać się z kim­kol­wiek na zasa­dach innych niż opłata za korzy­sta­nie z sali. Na szczę­ście Bartosz Dudziak, wspo­mniał o nas wła­dzom PTG “Sokół” w gmi­nie Czernichów i umó­wił nas na spo­tka­nie, które miało się odbyć w Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim. To było dla nas naprawdę coś wiel­kiego. W sumie nie mie­li­śmy żad­nego planu jak pro­wa­dzić z nimi roz­mowę. Jedyne o czym wie­dzie­li­śmy, to fakt, że jest szansa na korzy­sta­nie z sali na zasa­dach obu­stron­nej współpracy... Całość wpisu dostępna jest ma mojej stronie. Zapraszam: http://kuba.potocki.org.pl/blog/pierwsza-sala-treningowa
 

Dobra, dobra. Chwila. Chcesz sobie skomentować lub ocenić komentujących?

Zaloguj się lub zarejestruj jako nieustraszony bojownik walczący z powagą
Autor
O blogu
  • Jestem członkiem Stowarzyszenia na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL w Bielsku-Białej. Czym jest DESW? Krótko mówiąc jest to próba rekonstrukcji szermierki przeróżną bronią białą, od miecza, poprzez włócznie, kord, szablę, rapier, szpadę, puginał, sierp, czy kosę bojową. Jeśli tylko zachowały się źródła historyczne opisujące technikę walki daną bronią, staramy się ją przywrócić do życia. Różnimy się od Ruchu Rycerskiego tym, że nie walczymy w zbroi, a repertuar ciosów i technik, na które możemy sobie pozwolić podczas walki turniejowej jest prawie nieograniczony
  • Informuj mnie o nowościach na blogu
  • RSS blogu Rilsir
Najnowsze posty
Najpopularniejsze posty

Napędzana humorem dzięki Joe Monsterowi