< > wszystkie blogi

Lubię Nakurwiać Mieczem

Sztuki walki po naszemu

Obiecujący start FECHTERa.

3 April 2015
trening walki mieczem No i się zaczęło. 2 tre­ningi tygo­dniowo, w ponie­działki i środy. Jak było trzeba pro­wa­dzić jakieś dodat­kowe zaję­cia indy­wi­du­al­nie z oso­bami, które były tro­chę w tyle z róż­nych przy­czyn, to mię­dzy piąt­kiem, a nie­dzielą zawsze byłem do dyspozycji. Mimo śnież­nej i mroź­nej zimy, spo­ty­ka­li­śmy się wie­czo­rami w kęc­kim Parku Lipowym lub na par­kingu nie­opo­dal pobli­skiego Orlika pod latar­nią i jecha­li­śmy z tre­nin­giem. Ludzie czę­sto patrzyli na nas jak na idio­tów lub pomy­leń­ców, ale zawsze mie­li­śmy prze­świad­cze­nie, że to z nimi jest coś nie tak, bo nie potra­fią sobie zor­ga­ni­zo­wać cie­ka­wego zaję­cia w życiu, a max na jaki ich stać to wale­nie w kocioł week­en­dami. Ot taka nasza pol­ska rzeczywistość. Początki były bar­dzo obie­cu­jące. Już po kilku tre­nin­gach wie­ści o gru­pie tre­nin­go­wej “od walki mie­czem” roze­szły się po oko­licy (głów­nie po zna­jo­mych i forum ASG Bielsko-Biała). Zdarzyło się nawet tak, że na jed­nym z tre­nin­gów mie­li­śmy 12 tre­nu­ją­cych. Było to 10 lutego 2010. Odgrzebałem gdzieś ze swo­jego Fejsa kilka zdjęć (; Całość wpisu jest dostępna na mojej stronie: http://kuba.potocki.org.pl/blog/obiecujacy-start-fechtera
 

Dobra, dobra. Chwila. Chcesz sobie skomentować lub ocenić komentujących?

Zaloguj się lub zarejestruj jako nieustraszony bojownik walczący z powagą
Autor
O blogu
  • Jestem członkiem Stowarzyszenia na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL w Bielsku-Białej. Czym jest DESW? Krótko mówiąc jest to próba rekonstrukcji szermierki przeróżną bronią białą, od miecza, poprzez włócznie, kord, szablę, rapier, szpadę, puginał, sierp, czy kosę bojową. Jeśli tylko zachowały się źródła historyczne opisujące technikę walki daną bronią, staramy się ją przywrócić do życia. Różnimy się od Ruchu Rycerskiego tym, że nie walczymy w zbroi, a repertuar ciosów i technik, na które możemy sobie pozwolić podczas walki turniejowej jest prawie nieograniczony
  • Informuj mnie o nowościach na blogu
  • RSS blogu Rilsir
Najnowsze posty
Najpopularniejsze posty

Napędzana humorem dzięki Joe Monsterowi