Warszawa 13 wrzesień 2010r


Dekret

w sprawie ustanowienia Triduum Błogosławionej i Cudownej Głowy Pani KapustyDrodzy Brassicanie!


Najwyższy już czas aby nasza Pani nie czuła się poniżoną pośród innych Pań i tak jak one, również miała swoje roczne święto.


USTANAWIA SIĘ


w drugą sobotę miesiąca września każdego roku Świętem Błogosławionej i Cudownej Głowy Pani Kapusty.
Dzień ten jest obligatoryjnie dniem wolnym ot pracy.
Zaś piątek /dzień poprzedzający święto/ poczynając od godzin wieczornych będzie Wigilią Święta
naszej Pani i będzie to już dniem w pełni radosnym.
Natomiast niedziela poświąteczna do późnych godzin wieczornych będzie czasem na poprawiny dla tych którzy będą w dalszym ciągu łaknąć świętowania.

Powyższy Dekret wchodzi w życie z chwilą opublikowania i będzie obowiązywał do roku 2232 tj. Do skończenia Świata Brassican.Niech będzie zdrowa Błogosławiona i Cudowna Głowa Pani KapustyPodpisał:

Ojciec Werbista Najwyższy Kapłan BrassicanNajwyższy Kapłan Brassican