przez kogo wyniesiony na ołtarze?

Ta strona z dumą korzysta z serwerów Joe Monster.org