Oddajcie Sukienkę Bozi!

Księgi Natchnione o tym wzmiankują a współczesne autorytety duchowne współczesnej Polski w osobach takich jak Dziwisz, Nycz, Glemp, Rydzyk i całe zastępy pomniejszych - to potwierdzają bez zająknięcia żadnego, że blisko dwa tysiące lat wstecz Królowa Polski została porwana z ziemskiego łez padołu razem ze swoją najlepszą suknią!

Stanowczo wyrażamy sprzeciw porywaniu kogokolwiek !

Domagamy się na 2000 - czną rocznicę tego porwania, uprowadzenia /obojętnie jak to nazwiemy/, zwrotu Królowej Polski jeśli nie w całości to /jest to nasze jedyne ustępstwo/ jej sukienki!
Będzie to dla naszej mocno ukrzyżowanej Ojczyzny zapłata satysfakcjonująca wszystkich, że o relikwi jedynej w swoim rodzaju nie wspomnę!


Zapisujcie się do Zespołu podając swoją nazwę i miasto, wsiwę /skąd przybywacie/

- Im więcej nas się zbierze, tym dalej nasz głos w jakże słusznej sprawie dotrze!

Nasza akcja będzie przebiegać w kilku etapach
- Zaczynamy etap pierwszy - Skupiamy się! w tym temacie na tym Forum i wrzucamy nasze propozycje co do kształtu działania.